Zamówienia publiczne Agnieszka i jej niebieski rower w polskiej praktyce przedsiębiorców i administracji wykorzystywane są niezwykle często. Trzeba jednak pamiętać, że by zamówienie publiczne odniosło sukces zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej jak i finalnej potrzebne są odpowiednie procedury. Zamówienie publiczne musi być bowiem bardzo dobrze opisane, by każdy kto zastanawia się nad ofertą wiedział do czego tak naprawdę przystępuje. Kiedy już zbiorą się kandydaci, trzeba wyłonić tego, który faktycznie będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia. Bardzo często może okazać się, że spośród konkurencyjnych trybów zostanie wybrany przetarg. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jest bowiem tak skonstruowana, że to właśnie tryby przetargowe stosowane są w pierwszej kolejności.

Przetargi w zamówieniach publicznych

W zasadzie przetargi w zamówieniach publicznych występują w swojej najbardziej klasycznej formie. W przetargu ograniczonym najpierw wybiera się grupę ludzi, którzy będą mogli wziąć udział we właściwym przetargu. W przetargu nieograniczonym natomiast, ten kto się zgłosi (bez wcześniejszej selekcji) staje do walki z innymi. Bardzo ważne jest to, by osoby biorące udział w przetargu wiedziały jak skonstruować swoją ofertę. Dlatego też podmiot publiczny musi bardzo dokładnie opisać swój przedmiot zamówienia. Dzięki temu szanse każdego będą faktycznie równe.

Przetarg jest bardzo dobrym trybem, ponieważ zapewnia podstawową konkurencyjność. Eliminuje różnego rodzaju niebezpieczeństwa stronniczości lub zakładania z góry, że wygra dana firma. Przetargi są także bardzo łatwe w kontroli, co sprawia, że każdy kto chciałby oszukiwać bardzo szybko porzuca swoje plany. Wydaje się, że jeżeli chodzi o zamówienia publiczne przetargi są najlepiej nadającą się formą wyłaniania faktycznych wykonawców przedmiotu zamówienia.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com